Hrubá vysokopecní struska
Frakce: 32-63 mm

Vhodná pro použití např. : základové desky, terenní úpravy